erasmus
erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази мрежа отразява само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация. Номер на проекта: 2020-1-ES01-KA202-082685

Инструментариум

Инструментариумът по проект ELMET включва готови за използване ресурси, в това число:

2

Наръчник за създаване на образователни стаи на тайните

Наръчникът описва всеки от етапите на методологията на обучение: създаване, прилагане, фасилитиране и оценка.
Изтеглете Наръчника
3

Ръководство за създаване на дигитални стаи на загадките

 Наръчникът съдържа конкретни стъпки и насоки за създаване на дигитални стаи на загадките.
Изтеглете Ръководството
Към платформата ELMET
5

3 дигитализирани стаи на загадките


Към платформата ELMET
Toolkit Elmet Project

Проектът ELMET се стреми да окаже въздействие върху настоящите практики за обучение, като предостави на професионалистите в сферата на ПОО практически ресурси, базирани на иновативни методологии. Иползването на създадените инструменти ще помогне да се създадат мотивиращи (физически и виртуални) учебни пространства за най-уязвимите лица и че резултатите от проекта могат лесно да бъдат приложени и на други образователни нива.

© Copyright 2021 ELMET Project - All Rights Reserved Cookies Policy

Page was made with Mobirise site theme